Av. Orhan OTABATMAZ

Avukat

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra, lisans eğitimini yine Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Avukatlık stajına Ankara Barosu’nda başlamış, staj boyunca çeşitli hukuk bürolarında mesleki tecrübe kazanmaya başlamıştır. Gerek staj boyunca ve gerekse Avukatlık Ruhsatını aldıktan ve mesleğe başladıktan sonra Bilişim Hukuku, CMK, Adli Yardım, Mülteci ve Göç Hukuku, Arabuluculuk Eğitimi Sertifikaları ile Konkordato Komiserliği Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Son yıllarda Konkordato Hukuku ile ilgili aldığı eğitim ve sertifikalar sonrasında bu alana ağırlık vererek birçok firmanın Konkordato Komiserliği faaliyetini devam ettirmektedir. Konkordato sürecinde olan firmaların alacaklı vekili olarak süreçlerini takip ve konkordato ilan etmek isteyen borçlu firmaların vekilliği görevlerini üstlenmiş ve aktif olarak Avukatlık mesleğine devam etmektedir.