LL.M. Av. Zeynep TEPEGÖZ

Kurucu Ortak

Eğitim hayatına Ardeşen Merkez Alparslan İlkokulunda başlayan Av.Zeynep TEPEGÖZ, ortaokul ve liseyi Rize Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.  2002 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2008 yılında Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü 15. Dönem İnşaat Hukuku ve Tahkim ve Rekabet Hukuku Lisansüstü Eğitim Programından tezsiz yüksek lisans derecesi almıştır. 2014 yılında Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümünde yüksek lisan yapmış, Avrupa Birliğinde Yenilenebilir Enerji Hukuku ve Rüzgâr Enerjisi konulu tezini tamamlayarak yüksek lisans derecesi almıştır.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası ilişkiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Özel ilgisi nedeniyle Ankara Üniversitesi Dil Tarih Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde okumaktadır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme ve Lojistik bölümünde öğrenim görmektedir.

Arabuluculuk sınavını kazanarak 13.11.2013 tarihinden itibaren resmi arabuluculuk yapmaktadır.  2018 tarihinden itibaren Ankara Hukuk Fakültesinden eğitim alarak İş Hukuku Uyuşmazlıklarında uzman arabuluculuk yapmaktadır.

2011 yılından beri çeşitli kurum ve üniversitelerden almış olduğu uzmanlık eğitimleriyle birlikte iş hukuku, kat mülkiyeti, tüketici hukuku, icra iflas hesaplamaları, eser sözleşmesi, aktüerya, sosyal güvenlik hukuku, avukat vekalet ücretleri, sağlık hukuku,   aile ve miras hukuku  alanında  bilirkişilik görevine devam etmektedir.

2017 tarihinde uzlaştırıcılık sınavını kazanarak bu tarihten itibaren resmi uzlaştırmacılık yapmaktadır. Halen Ankara Cumhuriyet Savcılığına bağlı olarak Uzlaştırmacılık görevini devam ettirmektedir.

Aynı Zamanda Konkordato vekilliği ve Konkordato Komiserliği eğitimlerini tamamlamış birçok şirkete danışmanlık ve komiserlik yapmıştır ve devam etmektedir.

Ankara Barosunun Meslek içi Eğitim Kurulu, Avukat Hakları Merkezi, Mülteci Hakları Merkezi, Sağlık Hukuku Kurulu, Tüketici Hakları Kurulu, Enerji Hukuku Kurulu, Kent ve Çevre Kurulu Yayın Kurulu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara Barosu Yayınlar Merkezi CMK kurullarında görev almış, gönüllü projelerde özellikle kadın ve çocuk hakları, insan hakları alanında eğitimler ve seminerler vermiştir. Halen Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkan Yardımcılığı ve TODAM üyeliği görevini yürütmektedir. Çeşitli dergi ve sitelerde makale ve yayınları bulunmakta olup, Haber Asansörü dergisinde aylık olarak hukuki görüşlerini yazmaktadır.